Jak správně vybrat

informační systém, nejen ERP

„JAK“, rovná se OCHRANA VAŠICH INVESTIC do technologií.

Jak správně vybrat

informační systém, nejen ERP

„JAK“, rovná se OCHRANA INVESTIC do technologií

Repeat-Grid-1
Repeat-Grid-1
panel-5

Průvodce změnou, výběrem a zavedením podnikových informačních systémů

všech kategorií a typů ERP, CRM, WMS, DMS, BI, APS, MES,…

Je to náročný proces, množství rizik, klíčový prostředek pro budoucnost firmy, avšak bez nadsázky i dobrodružství.

Aby mělo toto dobrodružství šťastný konec, je potřeba mít pod kontrolou všechny kritické faktory.

Umíte si odpovědět na otázky?

Jsme připraveni na nový informační systém a proč ho chceme zavádět? Jaký typ systému nám vyřeší potřeby? Na jaké triky a praktiky dodavatelů si dávat pozor? Máme reálnou představu o ceně a nákladech na pořízení i provoz? Co má obsahovat poptávkový dokument? Jaké jsou fáze a kritéria výběru? Jak smysluplně zorganizovat výběrové řízení? Jaké jsou typické problémy zavádění i provozu IS? Které služby a jaký servis od dodavatele IS se hodí využít? Víme, jaká úskalí a pravidla se skrývají ve smlouvách? 

… a dalších otazníků je více než dost.

Máte dostatek odborných znalostí a nadhledu nad problematikou IS a dalších podnikových aplikací?

Pomoc potřebuje, nebo by potřebovalo až 80 % zákazníků!!
vysledky-03

Výsledky implementací IS

Zákazníci s výjimkou IT společností bývají odborníky v jiných oblastech, než-li v informačních systémech.

Podle rozpočtu a plánu

Zahájeno, ale nedokončeno

Rozpočet a plán překročen

Zdroj: Výzkum organizace GAO

Vaším osobním poradcem je bývalý implementátor IS a zároveň manažer s praxí ve vedení organizace.

Výběr informačního systému v krocích:

Stanovení strategie a cílů zavedení informačního systému
Mapování procesů "as-is" a modelování byznys scénářů "to-be"
Návrh listu informačních systémů a dodavatelů
Tvorba zadávací dokumentace a funkčních požadavků na IS
kroky-1-01
kroky-2-02
Organizace poptávkového řízení a vyhodnocení nabídek
Výběr vhodného IS a dodavatele
Smluvní kontraktace a akceptační kritéria
Řízení projektu implementace a dohled nad provozem IS

… avšak to jen velmi stručně.

Úspěšný výsledek implementace, nejen ERP, ovlivňuje velké množství detailních činností a faktorů.
Jediné opravdu smysluplné měřítko úspěchu je hodnota dodaná koncovému uživateli bez rozdílu role.

Hodnoty asistence

Komplexní podpora realizace informačních systémů

Nezávislé posouzení stavu systému řízení, audity IS

Ekonomické zhodnocení návratnosti investic ROI

Maximalizace dopadů IS na provozní výkon

Reorganizace podniku a procesní optimalizace

Akční plány podnikové digitalizace

Uvědomujete si důležitost a rizika celého procesu výběru informačního systému?

Volte analytickou asistenci „stavební dozor“ v podobě nezávislých poradců se zkušenostmi jak s implementacemi a provozem informačních systémů, tak zároveň s  řízením podniků, zvyšováním výkonnosti a optimalizací procesů.

Nezávislá ochrana a hájení zájmů reálného uživatele v celém životním cyklu IS.